Spoločnosť Lentimex spol. s r.o. vznikla v roku 1997 a orientovala sa na rozvoj obchodných aktivít v oblasti predaja dopravníkových pásov, výrobkov z technickej gumy  a surovín pre metalurgický, energetický a chemický priemysel.

   V posledných rokoch sa do popredia dostal najmä obchod s nerastnými surovinami (železná ruda, koncentráty a energetické uhlie z Ukrajiny a Ruskej federácie). Pribudol tiež obchod s elektrickými motormi, priemyselnými armatúrami a čerpadlami pre teplárenský priemysel predovšetkým v štátoch bývalého Sovietskeho zväzu.

   Naším klientom ponúkame komplexný servis v oblasti priemyselnej výstavby formou dodávok na kľúč. Ako odborná organizácia zabezpečujeme inžinierske a projekčné služby na návrh technologických celkov, návrh, výrobu a výstavbu priemyselných technológii, oceľových konštrukcií a potrubných rozvodov pre hutnícke závody, cementárne, vápenky, energetický a ťažobný priemysel.

   V roku 2004 sa spoločnosť stala vlastníkom strojárenskej spoločnosti PHS STROJÁRNE, a.s., so sídlom v Hliníku nad Hronom, ktorej súčasťou výrobného programu sú aj banské lokomotívy a príslušenstva k nim. Okrem týchto výrobkov vie PHS STROJÁRNE, a.s., ponúknuť svojim zákazníkom delenie a zváranie konštrukcií, ale aj širokú škálu kooperačnej strojárenskej výroby.

   S odstupom času môžeme konštatovať, že firma má svoje pevné miesto nielen na európskych, ale aj svetových trhoch a v profilových komoditách predstavuje tradičného obchodného partnera.

Spoločnosť je držiteľom Certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

 

Joomla Template by Joomla51.com