Projekčná a inžinierska činnosť

 • projektová príprava pre územné konania
 • projektová príprava pre stavebné povolenie
 • vypracovanie realizačných projektov na kľúč včítane technologických, strojných, elektro, MaR a stavebných
 • manažment stavby počas realizácie
 • zabezpečenie kolaudácie stavby
 • zabezpečenie administratívnych činností pri realizácii stavby


Dodávka a realizácia technologických celkov a stavieb na klúč

 • dodávky technologických liniek a zariadení
 • montáž technologických celkov a zariadení
 • zabezpečenie a dodávka stavebných prác
 • zabezpečenie a dodávka elektro prác a MaR
 • dodávka, montáž, revízie a uvedenie do prevádzky VTZ
 • funkčné, komplexné a výkonové garančné skúšky
 • uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy a údržby
 • odovzdanie do užívania konečnému prevádzkovateľovi


Dodávky stavebných a oceľových konštrukcií

 • vypracovanie dokumentácie
 • návrh, výroba a montáž
 • povrchové úpravy - tryskanie, metalizácia, náterové systémy
 • montáž


Dodávky potrubných rozvodov

 • spracovanie dokumentácie
 • návrh, výroba a montáž
 • výroba a dodávka podperných konštrukcií a uchytení
 • povrchové úpravy podla stanovených požiadaviek
 • montáž
 • tlakové skúšky
Joomla Template by Joomla51.com