Železná ruda Krivbas

Výrobca: Krivorožský železorudný kombinát, Ukrajina

Chemické zloženie v %

Fe 61,00
  H2O 4,00
  FeO 0,41
  Fe2O3 86,48
  Al2O3 1,12
  CaO 0,03
  MgO 0,12
  MnO 0,02
  S 0,014
  P 0,041
  Na2O 0,15
  K2O 0,06
  SiO2 10,15
  Fe min 60
Frakcie Frakcia 0-10mm 95,0
  Frakcia +10mm 5

 

Železná ruda Krivbas

Výrobca: Krivorožský železorudný kombinát, Ukrajina

Chemické zloženie v %

Fe 47,00
  FeO 0,75
  Fe2O3 66,7
  Al2O3 2,21
  CaO 0,02
  MgO 0,13
  MnO 0,27
  S 0,016
  P 0,077
  Na2O 0,12
  K2O 0,07
  SiO2 27,8
  Fe min 46
Frakcie Frakcia 0-10mm 20,0
Rozmer hrudky max. v mm   250

 

Kusová ruda

Výrobca: Záporožský železorudný kombinát, Ukrajina

Chemické zloženie v %

Fe 59 +/- 1%
  FeO 0,58
  H2O 3,5
  SiO2 13,00
  Al2O3 1,31
  CaO 0,13
  Fe2O3 95,40
  MgO 0,21
  MnO 0,03
  S 0,009
  P 0,074
  Na2O 0,15
  Ka2O 0,13
Frakcie 0-10mm 95,0
  10-250mm 75
Strata hmotnosti pri žíhaní   1,00

 

Železorudný koncentrát

Výrobca: Yuzhný gorno-obogatitelny kombinát, Ukrajina

Chemické zloženie v %

Fe 67,5
  FeO 25,5+/-0,4
  SiO2 8,9+/-0,2
  Al2O3 0,35+/-0,05
  CaO 0,17+/-0,03
  MgO 0,39+/-0,08
  K2O 0,02+/-0,007
  S 0,02+/-0,002
  P 0,019+/-0,003
  Na2O 0,12+/-0,02
  H2O 10,5+0,2
Frakcie 0,2mm 0,2
  0,1mm 1,2
  0,074mm 2,4
  0,06mm 4,0
  0,04mm 7,2
  0,03mm 21,3
  0,02mm 31,3
  -0,2mm 32,6

 

 

Regenerát  RSHTN

Výrobca: MAG Ukrajina

Chemické zloženie

 
   
Hmotnostný podiel prchavých látok pri teplote 110° C v % max. 0,90
Hmotnostný podiel popola v % max. 6,00
Podmienená pevnosť pri rozťahovaní, MPa (kgs/cm2) v % 3,92(40)
Pomerné predlženie pri pretrhnutí v % min. 250,00
Viskozita podľa Muni MB 1+4 (100°C), jed. 17-37
Obsah kovových vtrusenín, g  max. 0,020
Joomla Template by Joomla51.com