Dopravníkové pásy patria k najvýhodnejším a najrozšírenejším formám prepravy veľkého objemu sypkého a kusovitého materiálu. Využívajú sa najmä v banskom a stavebnom priemysle, v hutníctve, v poľnohospodárstve, v chemickom priemysle a pod.

Dopravníkové pásy delíme na gumotextilné a oceľokordové.    Gumotextilné dopravníkové pásy sú zložené z nosnej kostry z polyesterových (EP) alebo polyamidových (PA) séglových tkanín a gumových krycích vrstiev. Gumotextilné dopravníkové pásy sa vyrábajú v rôznych pevnostných radoch stanovujúcich pozdĺžnu pevnosť pásu v ťahu v N/mm šírky.

Typy nosných kostier:    EP, PA, PP, EE
Pevnosť v ťahu:        max. 3150 N/mm
Šírka:            max. 3200mm
Dĺžka:    štandardná dĺžka kotúčov 200bm, ostatné dĺžky dostupné v závislosti na váhe a priemere kotúča

Oceľokordové dopravníkové pásy sú zložené z nosnej kostry z oceľových lán (kordov) a gumových
krycích vrstiev.

Pevnosť v ťahu:    od ST 500 do ST 10000 N/mm
Šírka:    max. 6400mmPoužitie dopravníkových pásov:

- oceliarne a hutnícke závody
- kameňolomy, lomy, štrkovne, pieskovne
- vápenky a cementárne
- elektrárne, sklárne, tehelne
- recyklačné závody a skládky
- chemické závody
- bane
- diaľková preprava
- mobilné zariadenia – drviče, triediče

Naša spoločnosť je partnerom výrobného závodu ContiTech Rubber Industrial Ltd. Szeged, ktorý patrí pod koncern Continental.

Joomla Template by Joomla51.com