Profilové pásy sú určené pre celý rad dopravných úloh vo všetkých priemyselných odvetviach pre strmú prepravu materiálu. Okrem základných typov určených pre prepravu bežného materiálu sú k dispozícií špeciálne typy pásov pre prepravu horúceho materiálu, pre prepravu materiálu s obsahom olejov a tukov, pre strmé stúpanie a so špeciálnymi spevňujúcimi materiálmi pre osobitné aplikácie.

 

Sortiment profilov pre pásy je široký, aby vyhovoval potrebám jednotlivých aplikácií.

Sortiment profilových pásov s rezanými okrajmi


Vzor profilu    typ profilu     šírka profilu     rozostup medzi profilmi    výška profilu    šírka pásu    min. priemer bubnaPlatí pre šírky do 1400 mm, ďalšie informácie na vyžiadanie.

Tieto pásy ponúkajú nasledovné výhody:
- profily na pásoch sú vyrobené z mäkkého materiálu, čo zvyšuje samo-čistiaci účinok
- lepšia tvárnosť profilov
- možnosť malých priemerov bubnov
- vylepšená korýtkovosť
- väčšia odolnosť spojov vďaka väčšej pružnosti pásu
- výška profilov 10-50mm

Doporučená konštrukcia na kľúč vyrobené pásy, max. šírka 1400mm
Špecifikácia                Hrúbka krycích vrstiev v mm

Skladová ponuka

Sortiment profilových pásov so zaliatymi okrajmi
Vzor profilu        typ profilu     šírka profilu     rozostup medzi profilmi    výška profilu    šírka pásu    min. priemer bubna
Tieto pásy majú 15mm vysokú pozdĺžnu hranu.

Použitie profilových dopravníkových pásov
- oceliarenský a hutnícky priemysel
- banský priemysel
- stavebný priemysel a výroba stavebných materiálov
- energetika
- skladovanie
- stojný priemysel a zlievarne
- poľnohospodárstvo

Joomla Template by Joomla51.com