Ponúkame širokú škálu rôznych typov primárnych, sekundárnych a terciárnych stieračov ako aj efektívnych pluhových stieračov a stieračov bubnov a valcov od spoločnosti Sandvik. Sú navrhnuté tak, aby udržali dopravný pás, bubny, valce a valček čisté tak ako je to možné a tým predĺžili ich životnosť.
Zníženie úsypov zlepšuje efektivitu, znižuje náklady na údržbu, zvyšuje bezpečnosť a predlžuje životnosť dopravníkového pásu, čo znamená značné úspory pri prevádzke. Správna voľba stieračov pre Váš dopravník môže znížiť úsyp materiálu až o 95%.


Primárne stierače
Primárne stierače pásov sú inštalované na hnacom bubne a sú zodpovedné za odstránenie prevažnej časti materiálu nalepeného na dopravníkovom páse. Stierače Sandvik sa ľahko inštalujú a udržiavajú a stieracie čepele môžu byť z rôznych materiálov.

     

Sekundárne stierače
Sekundárne stierače pásov sú určené na inštaláciu hneď za hnacím bubnom na odstránenie jemného materiálu prilepeného na páse. Sekundárne stierače pásov sú zvyčajne umiestnené za dotyčnicu v mieste, kde pás opúšťa hnací bubon a sú zodpovedné za konečné čistenie pásov.

 

Terciálne stierače
Terciálne stierače pásov odstraňujú nalepený materiál, ktorý zostane na páse aj po predchádzajúcich čističoch. Tieto stierače čistia pás s menším mechanickým prítlakom, čo znamená menšie opotrebovanie pásu.

     

Pluhové stierače
Pluhové stierače sa inštalujú na nepracovnú stranu dopravníkového pásu pred vratné bubny, aby zabránili vniknutiu prepravovaného materiálu medzi pás a bubon a tým predišli poškodeniu pásu.


 

Joomla Template by Joomla51.com