Akumulátorové lokomotívy sú určené na koľajovú horizontálnu dopravu v baniach a uzatvorených priestoroch. Sú určené aj do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu uhoľných prachov a metánu, v objeme do 1,5 %, certifikované podľa platných  európskych bezpečnostných noriem a podľa normy ATEX. Môžu pracovať na koľajovej trati so sklonom do 35‰ , s rozchodom od 500 do 1060 mm,  pri teplotách okolia od   -20°C do +40°C.
    
Lokomotívy môžu byť vyhotovené s jednou alebo dvoma kabínami,  s hmotnosťou od 3,5 t do 18 t.  Pracovisko  vodiča  je plne vybavené ovládacími kontrolnými a bezpečnostnými prvkami. Elektrické motory sú trojfázové, asynchrónne, s výkonom od 10 kW do 2x45 kW, s externým chladením.  Otáčky a krútiaci moment motorov sú riadené frekvenčným meničom. Prenos krútiaceho momentu z elektromotorov na  kolesá sa uskutočňuje prostredníctvom nápravových prevodoviek. Podvozok  je dvojnápravový. Elektrické akumulátory kontajnerového typu sú prispôsobené na výmenu a jednoduchú údržbu.  Brzdenie lokomotívy  je vykonávané dvomi nezávislými systémami na obidve nápravy: elektrodynamickým  a mechanickým.

 

TECNICKÉ PARAMETRE AE10  AE25  AE30  AE30.1  AE50  AE 60  AE90 
Hmotnosť  (T)  3,7 7 7,9 7 10 11 18,7
Max. výkon (kW)  15 25 2x15  2x22  2x30  2x37  2x45 
Max.ťažná sila  (kN)  7,5 16 14 14 24 28 42
Max.rýchlosť ( km.h-1)            10 10 18 18 18 18 18
Typ motora trojfázový asynchrónny trojfázový asynchrónny trojfázový asynchrónny trojfázový asynchrónny trojfázový asynchrónny trojfázový asynchrónny trojfázový asynchrónny
Akumulátor Hawker 2PzB200  Hawker  3PzB195  Hawker  3PzB225 Hawker 3PzB195  Hawker 3PzB300  Hawker    4PzB340  Hawker       4PzS 
Rozchod  R (mm) 600 550 600 600 600 900 1067
Min. onlúk koľaje (m) 7 8 12 12 15 15 20
Počet náprav hnaných 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Celková dĺžka  (mm)  3090 3820 4550 4070 4900 4900 5720
Celková šírka (mm)  880 880 1050 1050 1050 1250 1500
Výška (mm)  1850 1500 1650 1200 1600 1650 1800
Rázvor (mm)  900 900 1200 1200 1450 1450 1700
Priemer kolies (mm)  450 450 450 450 550 550 620
Svetlá výška nad koľajou (mm) 90 120 80 80 90 90 90
Výška pripojovacieho zariadenia od hlavy koľaje (mm)  185 and 435  250 and 330  205 a 355, 255 a 405  330 330 330 336

 

Ďalšie technické parametre nájdete tu.

Joomla Template by Joomla51.com