Dieselové lokomotívy spĺňajú funkciu ťažného vozidla pre horizontálnu koľajovú dopravu v baniach a uzatvorených priestoroch. Sú určené aj do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu uhoľných prachov a metánu,
v objeme do 1,5 %, certifikované podľa platných  európskych bezpečnostných noriem a podľa normy ATEX. Môžu pracovať na koľajovej trati so sklonom do 35‰ , s rozchodom od 500 do 900 mm,  pri teplotách okolia od  +2°C  až 40°C.

Lokomotívy sú vybavené dvomi pracoviskami pre vodiča, z ktorých každé je plne vybavené ovládacími kontrolnými a bezpečnostnými prvkami. Hmotnosť lokomotív je od 5 do 16,5 ton. Dieselové motory sú vodou chladené, s výkonom od 35 do 120 kW. Prenos krútiaceho momentu od motora po nápravové prevodovky sa uskutočňuje cez hydrostatický prevod, ktorý zabezpečuje plynulé ovládanie v celom rozsahu rýchlosti jednou pákou a maximálne využitie krútiaceho momentu dieselového motora. Podvozok  je dvojnápravový. Brzdenie lokomotívy zabezpečujú dva nezávislé systémy na obidve nápravy: hydraulický a mechanický.

 

TECHNICKÉ PARAMETRE  DH35.1  DH70D3  DH70D3.1  DH70D3.2  DH70D3.3  DH70D3.4  DH120D.1 
Hmotnosť (t)  7-8 10-12 10-12 10-12 12 12-12,5  14,5-16 
Rozchod R  (mm)  550-620  560-900  560-900  580-900  750-900  750 600-900 
Min. polomer oblúka koľaje  (m)  10 12 12 12 15 12 15
Počet náprav hnaných 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Max.ťažná sila  (kN)  20 30 28-30  30 31-34  31 45
Max.rýchlosť  ( km.h-1)  18 18 18 18 18 18 18
Max. výkon motora (kW)  43 63 90 93 93 93 120
Typ dieselového motora John Deere  John Deere  John Deere Turbo  John Deere Turbo Deutz  John Deere  John Deere 
Hydraulický systém Rexroth Rexroth Rexroth Rexroth Rexroth Rexroth Rexroth
Celková dlžka   (mm)  4680 5500 5500 5200-5500  5700 5680 6000
Celková šírka bez líšt   (mm)  600-1250  1000-1300  1000-1300  1000-1300  1200-1300  1300 1300
Celková šírka s lištami  mm)  1050-1350  1160-1460  1160-1460      1524  
Výška (mm)  1500 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Dĺžka strednej časti (mm)  2280 2900 2900 2600-2900  3000 2900 3000
Rázvor (mm)  1150 1150 1150 1150 1250 1250 1450
Priemer kolies (mm)  450 550 550 550 630 550 620
Svetlá výška nad koľajou (mm)  80 90 90 90 130 90 130
Výška pripojovacieho zariadenia od hlavy     koľaje (mm) na základe požiadavky zákazníka

 

Ďalšie technické parametre nájdete tu.

Joomla Template by Joomla51.com