Trolejové lokomotívy  sú určené pre koľajovú horizontálnu dopravu v baniach a uzatvorených priestoroch,  do vlhkého a prašného prostredia bez nebezpečenstva výbuchu uhoľných prachov a zemných plynov. Sú certifikované podľa platných európskych bezpečnostných noriem.  Môžu pracovať na koľajovej trati so sklonom do 35‰, s rozchodom trate od 500 do 900 mm, pri teplotách okolia od  -10°C  až 40°C.

Lokomotívy sú vyrábané v prevedení s jednou kabínou, s hmotnosťou od 5 t do 20 t. Pracovisko vodiča je plne vybavené ovládacími kontrolnými a bezpečnostnými prvkami. Elektrické motory sú trojfázové, asynchrónne, s výkonom od 30 kW do 2x75 kW, s externým chladením.  Otáčky a krútiaci moment motorov sú riadené frekvenčným meničom.  Prenos krútiaceho momentu  od elektromotorov na kolesá sa uskutočňuje cez nápravové  prevodovky.  Podvozok  je dvojnápravový. Brzdenie lokomotívy  je vykonávané dvoma  nezávislými systémami na obidve nápravy: elektrodynamickým  a mechanickým.

TECHNICKÉ PARAMETRE EE90  EE120 
Hmotnosť (T)  13,5 20
Max. výkon (kW)  2x45  2x60 
Max. ťažná sila (kN)  37 50
Max. rýchlosť ( km.h-1)  18 20
Typ motora trojfázový asynchrónny trojfázový asynchrónny
Rozchod R (mm)  900 750-900 
Min. oblúk koľaje   (m)  18 16,5
Počet náprav hnaných 2/2 2/2
Celková dĺžka   (mm)  4900 5500
Celková šírka (mm)  1300 1300
Výška  (mm)  1650 1800
Rázvor (mm)  1500 1700
Priemer kolies  (mm)  550 680
Svetlá výška nad koľajou (mm)  90 120
Výška pripojovacieho zariadenia od koľaje (mm)  na základe požiadavky zákazníka
Výška trolejového vedenia (mm)  1800-2600  2200+/-200 

 

Ďalšie technické parametre nájdete tu.

Joomla Template by Joomla51.com