Povrchové lokomotívy sú  určené pre povrchovú koľajovú horizontálnu dopravu, sú certifikované podľa platných európskych bezpečnostných noriem. Môžu pracovať na koľajovej trati so sklonom do 35‰, s rozchodom od 500 do 1 435 mm,  pri teplotách okolia od  -35°C až +40 °C.

Lokomotívy sú vyrábané v prevedení s jednou kabínou, ktorá je vyvýšená s výhľadom na obidva smery jazdy,  s hmotnosťou  od 5 do 22 ton.  Motory sú dieselové s výkonom od 35 do 250 kW.  Na prenos krútiaceho momentu od motora po nápravové prevodovky sa používa hydrostatický prevod, ktorý zabezpečuje plynulé ovládanie v celom rozsahu rýchlosti jednou pákou a maximálne využitie krútiaceho momentu dieselového motora . Podvozok  je dvojnápravový. Brzdenie lokomotívy  je vykonávané dvomi  nezávislými systémami  na obidve nápravy: hydraulickým a mechanickým.

TECHNICKÉ PARAMETRE  DNH-1-5-35K DNH 18-250
Hmotnosť (t)  5 18-22
Rozchod R  (mm)  900 600-1060
Min. polomer oblúka koľaje  (m)  10 25
Počet náprav hnaných 2/2 2/2
Max.ťažná sila  (kN)  14 60
Max.rýchlosť  ( km.h-1)  13 25
Max. výkon motora (kW)  39 250
Typ dieselového motora John Deere Deutz
Hydraulický systém Rexroth Rexroth
Celková dlžka   (mm)  3515 6300
Celková šírka bez líšt   (mm)  1050 1800
Výška (mm)  2100 2900
Rázvor (mm)  1100 2400
Priemer kolies (mm)  450 800
Svetlá výška nad koľajou (mm)  80 160
Výška pripojovacieho zariadenia od hlavy koľaje (mm) na základe požiadavky zákazníka

 

Ďalšie technické parametre nájdete tu.

Joomla Template by Joomla51.com